PharmaS portfolio

BEZRECEPTNI PROIZVODI (CHC)

PROIZVODI NA RECEPT (RX)

Klikom prihvaćate odgovornost za čitanje podataka namjenjenim isključivo zdravstvenim djelatnicima i ostalim osobama ovlaštenim za propisivanje i izdavanje lijekova. Čitanjem ovih podataka osoba snosi potpunu odgovornost za bilo kakavu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja istih.